Ceník

Běžná výuka -300,-Kč / 60 minut /
Zkušební hodina 300,-Kč / 60 minut /
Přípravka baletu / 5.4.2018-21.6.2018 / – 5.000,-Kč / baletní dres v ceně /
Individuální hodina 700,-Kč

č.ú. 1003148101 / 0100 , v.s./datum výuky/,popis / jméno žáka/   KB Praha 10

Klient se musí omluvit nejpozději 6 hodin před plánovanou výukou. V případě, že tak neučiní, platba propadá ve prospěch BŠ.

V případě, že se na výuku nepřihlásí dostatečné množství zájemců, BŠ nejpozději jeden den před výukou informuje klienta e-mailem a okamžitě zašle kurzovné zpět na účet klienta.