Ceník

Běžná výuka -300,-Kč hodina!
Zkušební hodina 300,-Kč!
Individuální hodina 700,-Kč!
Výuka dvou žáků – /500,- Kč za každého žáka/!

č.ú. 1003148101 / 0100   KB Praha 10

Klient se musí omluvit nejpozději 6 hodin před plánovanou výukou. V případě, že tak neučiní, platba propadá ve prospěch BŠ.

V případě, že se na výuku nepřihlásí dostatečné množství zájemců, BŠ nejpozději jeden den před výukou informuje klienta e-mailem a okamžitě zašle kurzovné zpět na účet klienta.

Individuální výuka 700,-Kč hodina.